Internetová encyklopedie dějin Brna

Mateřská škola, Veslařská 56, Brno-Jundrov

Mateřská škola, Veslařská 56, Brno-Jundrov


 • od - do

  1908 - 1986

 • typ školy

  chlapecká, dívčí

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Palackého 4, Palackého 7, Mrštíkova 22, Veslařská 56

 • uzemí

  Jundrov


 • fond

  Mateřská škola, Brno - Jundrov, Veslařská 56

 • uložení fondu

  Archiv města Brna, Přední 2


 • vývoj školy

  1908
  Mateřská škola, Veslařská 56, Brno-Jundrov
  nejnovější název školy
  Palackého 4, Palackého 7, Mrštíkova 22, Veslařská 56


 • historie

  Škola byla zřízena výnosem zemské školní rady č. 774 ze dne 20. 1. 1908 jako první mateřská škola v Jundrově, z podnětu Brněnské matice školské. Po třech měsících existence ji do správy převzal výbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a spravoval školu až do jejího převzetí městem Brnem roku 1919.
  Pro provoz školky byl pronajat domek soukromého majitele, pana Janouška, na adrese Palackého (dnešní Nálepkova) 4, ovšem bez zařízení. Ani snaha obyvatel Jundrova zútulnit a zařídit domek a k němu přiléhající malý dvorek neměla pro značný počet dětí velké výsledky, a tak již po dvou týdnech se školka přesunula do pana Hanuše na adtesu Palackého (Nálepkova) 7. Vlastní školní budovu školka získala až roku 1917 na adrese Mrštíkova (dnes Šeříkova) 22. Budova tehdy na okraji vsi byla o to vhodnější, že se za ní nacházela zahrada se dvěma hřišti a ovocným sadem. Interiér školy tvořily dvě místnosti - učebna a herna - a dvě malé šatny. ve skutečnosti zde však školka začala až po ukončení I. světové války, neboť během jejího konce byl domek využit jako prozatimní byt učitele obecné školy Odehnala a školky byla dočasně umístěna v budově obecné školy na Palackého ulici.
  Již v některých letech před I. světovou válkou přesahoval počet dětí ve školce stovku, průměrně bývalo zapsáno (až do 30. let 20. století) 70 až 85 dětí. Pečovala o ně jediná pěstounka s opatrovnicí. Počet pěstounek se postupně zvýšil až po roce 1919, druhé oddělení, tedy třída, školky byla otevřena roku 1931.
  V době tzv. první republiky škola každoročně pořádala mimo jiné vánoční oslavy a organizovala ošacení dětí z nejchudších jundrovských rodin. Také na stravu těchto dětí přispívaly orgány sociální péče města Brna a některé dobročinné spolky ve městě i samotném Jundrově. Děti se aktivně účastnily nejrůznějších oslav v obci, úřad místního městského obvodu i místní spolky se školkou úzce spolupracovaly.
  Během osvobozování Brna v dubnu 1945 byla školka zdemolována bombami, spadlými do zahrady sousedního domu, ale během léta téhož roku se ji podařilo opravit. V dubnu 1951 se přestěhovala do budovy Veslařská 56, kde sídlila až do roku 1986.
  Školka byla bez jakéhokoli předcházejícího jednání či varování k 1. 9. 1986 náhle zrušena a děti byly převedeny do ostatních, později vzniklých školek v Jundrově.


 • obrazy

  img13153.jpg


 • prameny, literatura


 • ulice

  Mrštíkova (Mrštíkgasse)
  Nálepkova
  Palackého (Palackýgasse)
  Šeříková
  Veslařská


 • autor

  Čerm


Aktualizováno: 29. 07. 2011

Plán měswtské mateřské školy v Mrštíkově ulici č. 22 v Jundrově. Archiv města Brna, fond M 333 Mateřská škola, Brno-Jundrov, Veslařská 56, inv. č. 1 Školní kronika (1908) 1941–175.