Obecná škola, Slatina

od - do

1885 - 1919


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Slatina č. p. 47 (později = č. p. 102) / Budínská 17
Slatina č. p. 89 / Přemyslovo náměstí 1


uzemí

Slatina


fond

Národní škola, Brno-Slatina


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


historie

Škola byla v letech 1885-1903 dvoutřídní, 1903-1908 trojtřídní, 1908-1913 čtyřtřídní, 1913-1919 čtyřtřídní s pobočkou ve Slatině.


prameny, literatura

ulice

Čerm, Lik


Aktualizováno: 03. 11. 2022