(Smíšená) obecná škola, Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 1

od - do

1919 - 1948


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Slatina 89 - Přemyslovo nám. 1


uzemí

Slatina


fond

Národní škola, Brno-Slatina


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


historie

Škola byla v letech 1919 - 1922 čtyřtřídní se 3 pobočkami ve Slatině, 1922 - 1924 čtyřtřídní s 2 pobočkami ve Slatině, 1924 - 1928 čtyřtřídní smíšená, 1928 - 1942 pětitřídní smíšená, 1942 - 1943 pětitřídní s českým jazykem vyučovacím, 1943 - 1945 šestitřídní s českým jazykem vyučovacím, 1945 - 1948 pětitřídní smíšená.


prameny, literatura

ulice

Přemyslovo náměstí
v letech 1867 - 1884 a 1904 - 1953


Čerm, Lik


Aktualizováno: 03. 08. 2022