Obecná škola, Brno, Křížová 2

od - do

1. 12. 1941 - 1947


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český, v letech 1939-45 označena 's českým jazykem vyučovacím'


sídlo

Koněvova / Vídeňská 54, 26/28
V hlinkách / Hlinky 152


uzemí

Staré Brno, Vídeňská, Trnitá


fond

I. národní škola, Brno, Křížová 2


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


historie

Škola byla v letech 1941 - 1947 pětitřídní. V letech 1941 - 1945 existovala při škole smíšená expozitura V hlinkách 152, která se od škol. r. 1945/46 osamostatnila jako obecná škola na Hroznové ul.


prameny, literatura

ulice

Hlinky
1941-1945 Vídeňská
1941-1947


Čerm, Lik


Aktualizováno: 14. 11. 2022