(I.) Měšťanská chlapecká škola, Brno


  od - do

  1928 - 1941


  typ školy

  chlapecká


  vyučovací jazyk

  český


  sídlo

  Mendlovo náměstí 3/4,
  Bezejmenná 2 - Saarova 2


  uzemí

  Staré Brno, Trnitá


  fond

  I. střední škola chlapecká, Brno, Husova 17


  uložení fondu

  Archiv města Brna, Přední 2, Brno


  vývoj školy

  1948
  I. střední chlapecká škola, Brno
  nejnovější název školy
  Husova 11 (17)

  1945
  Měšťanská chlapecká škola, Brno
  Husova 11 (17)

  1941
  Hlavní chlapecká škola, Brno
  Saarova 2, Údolní 49, Husova 11

  1928
  (I.) Měšťanská chlapecká škola, Brno
  Mendlovo náměstí 3/4, Bezejmenná 2 - Saarova 2

  1924
  I. občanská chlapecká škola, Brno
  Mendlovo náměstí 3/4

  1919
  (I. veřejná) měšťanská chlapecká škola, Brno
  Křížová 2 Mendlovo náměstí 3/4


  historie

  Škola nadále sídlila v budově na Mendlově náměstí 3/4, spolu s analogickou školou dívčí, obě měly ovšem samostatnou správu a administrativu.
  Od 1. února 1929 do 1. února 1935 byla škola označována jako I. měšťanská chlapecká škola v Brně na Mendlově náměstí 3/4, pak se znovu vrátila jen k názvu měšťanská. Dočasné označení číslicí bylo způsobeno dalším dělením příliš rozsáhlé školy na I. měšťanskou …, která zůstala na Mendlově náměstí, a II. měšťanskou …, která se v září 1929 přestěhovala do Řeznické ulice na Starém Brně.
  Někdy po 16. květnu 1939 byla budova zabrána okupační správou a škola se musela uchýlit mimo Staré Brno, na dnešní ulici Opuštěnou 2, kde setrvala až do roku 1944. Na stejné adrese se ve výuce patrně střídala se školou podobného názvu, Měšťanskou chlapeckou školou z Křídlovické ulice.


  prameny, literatura

  ulice

  Mendlovo náměstí
  v letech 1920–1939 Opuštěná
  v letech 1939–1945


  Čerm, Lik


Aktualizováno: 30. 12. 2016