Obecná škola (smíšená), Brno-Černovice, Štolcova 16

od - do

1. 1. 1919 - 1945


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český, v letech 1939-45 označena 's českým jazykem vyučovacím'


sídlo

Školní / Sebastiana Bacha / Štolcova 16
Táborská 157


uzemí

Černovice, Židenice


fond

Národní škola chlapecká, Brno - Černovice, Štolcova 16


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


historie

V letech 1919–1926 trojtřídní, 1926–1932 čtyřtřídní, 1932–1942 pětitřídní, 1942–1943 šestitřídní, 1943–1944 sedmitřídní, 1944–1945 osmitřídní.osoby

ulice

Štolcova
1919-1945
Táborská
1939-1940


objekty

A. Havlík
pamětní deska: Štolcova 16/02


Čerm, Dos


Aktualizováno: 14. 11. 2022