Slovanský ústav ku vzdělávání učitelů, Brno, Na poříčí 5

od - do

1. 9. 1871 - 30. 6. 1882


typ školy

chlapecká


vyučovací jazyk

český


sídlo

Minoritská,
Poříčí - Na poříčí 5


uzemí

vnitřní město Brno, Staré Brno


fond

Státní mužský ústav učitelský, Brno, Poříčí 5


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


historie

Ústav vznikl v důsledku školského zákona z roku 1869, na jehož podkladě se přípravné běhy učitelů při normálních školách staly speciálními ústavy pro vzdělávání učitelů. Normální škola byla připojena k ústavu jako cvičná.


prameny, literatura

ulice

Minoritská
v letech 1871–1878 Poříčí
v letech 1878–1948


Čerm, Lik


Aktualizováno: 22. 08. 2022