(České, československé) Státní reformní reálné gymnázium, Brno-Královo Pole, náměstí Svobody 7

od - do

1920 - 1940


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Mojmírovo náměstí 10
Komenského / Košinova 11
náměstí Svobody / Slovanské náměstí 7


uzemí

Královo Pole


fond

Gymnázium Jiřího Dimitrova, Brno-Královo Pole


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


vývoj školy

1919: založeno
1920: převedeno*
1940: převedeno*
1941: převedeno*
1945: převedeno*
1948: převedeno*
1949: převedeno*
1953: zrušeno


prameny, literatura

ulice

Čerm, Dos


Aktualizováno: 03. 11. 2022