Triviální škola, Tuřany

od - do

1774 - 1860


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Tuřany č. p. 88 / Tuřanské náměstí 3


uzemí

Tuřany


fond

Národní škola, Brno-Tuřany


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


vývoj školy

1774: založeno
1860: převedeno*
1871: převedeno*
1885: převedeno*
1948: převedeno*
1953: zrušeno


historie

Škola je poprvé doložena k roku 1673, je patrně starší a byla vždy utrakvistická. Navštěvovaly ji děti z Tuřan, Brněnských Ivanovic, Chrlic, Holásek, od roku 1787 z Růžového (Roznberk) a Dvorske, do roku 1824 také ze Slatinky. Roku 1860 byla změněna na farní (viz tamtéž).


prameny, literatura

ulice

Čerm, Dos


Aktualizováno: 04. 11. 2022