Obecná (smíšená) škola, Brno-Husovice, Husovská 24

od - do

1891 - 1943


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

německý


německý název

1891-1908 Vierklassige Volksschule
1908-1920 Dreiklassige Knaben- und vierklassige Mädchen- Volksschule
1920-1923 Fünfklassige Knaben- und Mädchen Volksschule
1923-1930 Fünfklassige allgemeine Volksschule
1930-1938 Fünfklassige gemischte Volksschule


sídlo

Husovská / Nováčkova 24
V cípu / Kressova / Sekaninova 1


uzemí

Husovice


fond

Obecná německá čtyřtřídní dívčí a chlapecká škola, Brno, Sekaninova


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


historie

V letech 1891-1896 čtyřtřídní, 1897-1908 pětitřídní.
V letech 1908-1920 trojtřídní chlapecká a čtyřtřídní dívčí.
V letech 1920-1923 pětitřídní chlapecká.
V letech 1923-1938 pětitřídní.


prameny, literatura

ulice

Nováčkova
1891-1938 Sekaninova
1938-1943


Čerm


Aktualizováno: 14. 11. 2022