Národní škola, Brno-Tuřany

od - do

1948 - 1953


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

U dvora 364 / Dvorecká 4


uzemí

Tuřany


fond

Národní škola, Brno-Tuřany


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


historie

Škola plynule navazuje na předchozí obecnou školu v Brně-Tuřanech. Byla vždy pětitřídní a smíšená (pro chlapce i dívky). Roku 1953 na základě nového školského zákona zanikla a její žactvo i majetek se sloučily se Osmiletou střední školou v Brně-Tuřanech (viz tamtéž).


prameny, literatura

ulice

Dvorecká
1948-1953


Čerm, Dos


Aktualizováno: 04. 11. 2022