Hlavní škola chlapecká, Brno-Tuřany

od - do

1941 - 1945


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český, v letech 1939-45 označena 's českým jazykem vyučovacím'


sídlo

Tuřanské náměstí 1


uzemí

Tuřany


fond

Základní devítiletá škola, Brno-Tuřany, Měšťanská 21


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


poznámka

Ve skutečnosti byla smíšená, protože roku 1943 k ní byla připojena tamní hlavní dívčí škola.


historie

Škola navazuje na předchozí měšťanské chlapecké školy v Brně-Tuřanech (viz tamtéž).
Až do roku 1943 byla správou (ředitelství, administrativa) spojena s dívčí školou stejného názvu. Obě školy také sídlily v jedné budově na Tuřanském náměstí 1. Roke 1943 byla dívčí škola formálně zrušena a dívky navštěvovaly školu chlapeckou, ve skutečnosti koedukační, smíšenou.ulice

Čerm, Dos


Aktualizováno: 04. 11. 2022