Státní reálné gymnázium, Brno-HusoviceAktualizováno: 21. 09. 2016