Základní devítiletá škola (I. stupeň), Brno-Holásky, Požární 1

od - do

1961 - 1978


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Požární 1


uzemí

Holásky


fond

Základní devítiletá škola (I. stupeň), Brno-Holásky


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


vývoj školy

1907: založeno
1948: převedeno*
1961: převedeno*
1978: zrušeno


historie

Škola, změnivší svůj název podle školského zákona z roku 1960, plynule navazovala na obecnou a poté národní smíšenou škola v Brně-Holáskách (viz tamtéž). Byla vždy jen I. stupně, tedy prvních čtyři nebo pět postupných tříd. Na II. stupeň chodily děti z Holásek do školy v Tuřanech. Škola byla zrušena s koncem školního roku 1977/1978 a děti přešly pod Základní devítiletou školu v Brně-Tuřanech, Měšťanská 21.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Národní škola Holásky"


ulice

Požární
1961-1978


Čerm


Aktualizováno: 22. 08. 2022