Internetová encyklopedie dějin Brna

Obecná škola

Obecná škola


 • od - do

  1868 - 1948

 • typ školy

  chlapecká, dívčí

 • vyučovací jazyk

  český, v letech 1939-45 označena 's českým jazykem vyučovacím'


 • sídlo

  Bosonožské náměstí 100/44

 • uzemí

  Bosonohy


 • fond

  Základní devítiletá škola (I. stupeň), Bosonožské náměstá 44, Brno-Bosonohy

 • uložení fondu

  Archiv města Brna, Přední 2, Brno


 • vývoj školy

  1961
  Základní (devítiletá) škola (I. stupeň)
  nejnovější název školy
  Bosonožské náměstí 100/44

  1948
  Národní škola
  Bosonožské náměstí 100/44

  1868
  Obecná škola
  Bosonožské náměstí 100/44

  1795
  Triviální škola


 • historie

  Škola, navazující na předchozí triviální školu v místě, sídlila trvale na adrese Bosonožské náměstí 100/44.
  Byla vždy smíšená, nejdříve jednotřídní, od roku 1873 dvojtřídní, od roku 1892 trojtřídní. Z důvodu nárůstu žactva bylo nutno znovu přestavět školní budovu, a to právě roku 1892. V roce 1918 se škola stala pětitřídní a roku 1825 dokonce šestitřídní, což je poněkud neobvyklé. Od roku 1942 byla (a již zůstala) vždy jen pětitřídní, tedy školou prvního stupně výuky.


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Národní škola, Bosonohy"


 • ulice

  Bosonožské náměstí


 • autor

  Čerm


Aktualizováno: 17. 11. 2011