Druhá smíšená národní škola (I. stupně), Brno-Žabovřesky, Horova 77

od - do

1950 - 1953


typ školy

dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Horova 77
Šeránkova 1


uzemí

Žabovřesky


fond

II. národní škola, Brno - Žabovřesky, Šeránkova 1


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


historie

Škola, ačkoli svojí tradicí patřila k tzv. dolní žabovřeské škole, se roku 1952 přestěhovala do budovy tzv. horní žabovřeské školy na Šeránkově ulici (patrně z prostorových důvodů) a v roce 1953 se spolu s tamní chlapeckou národní a oběma středními (bývalou měšťanskou dívčí a měšťanskou chlapeckou, vše viz tamtéž) stala základem dvou 22. osmiletých středních, pozdějších základních, škol - na Šeránkově 1 a na Sirotkově 36 (složitý vývoj těchto škol viz tamtéž).


prameny, literatura

ulice

Horova
1950-1952 Šeránkova
1952-1953


Čerm


Aktualizováno: 08. 11. 2022