Trojtřídní obecná škola při sirotčinci, Jundrov

od - do

1900 - 1909


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


německý název

Dreiklassige Volksschule- Waisenhaus


sídlo

Jundrovská - Bleybenova - Masarykova - Braunova - Veslařská


uzemí

Jundrov, Pisárky, Komín


fond

Dvoutřídní obecná škola dívčí, Brno - Judnrov, sirotčinec


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


poznámka

jde o soukromou školu milosrdných sester řádu sv. Vincence z Pauly
Čerm


Aktualizováno: 15. 09. 2022