Třetí (druhá) městská odborná škola pro ženská povolání, Brno-Maloměřice, Köfillerova 13/15

od - do

1940 - 1. 12. 1941


typ školy

dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

K hamrům / Hamry 12
Balbínova 2
Köffilerova / Stará 13/15


uzemí

Židenice, Zábrdovice


fond

Vyšší škola výživy, Brno, Merhautova


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


prameny, literatura

ulice

Balbínova
1940-1941 Hamry
1940-1941 Stará
1940-1941


Čerm, Lik


Aktualizováno: 14. 11. 2022