Čtrnáctá (smíšená) národní škola Břenkova, Brno, Veveří 133

od - do

1948 - 1960


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Veveří 133


uzemí

Veveří


fond

Základní devítiletá škola (I. stupeň), Veveří 133, Brno


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


historie

Škola nesla tento název až do roku 1961, kdy se podle školského zákona změnila na Základní devítiletou školu, ovšem jen s I. stupněm výuky (viz tamtéž).


prameny, literatura

ulice

Veveří
1948-1960


Čerm


Aktualizováno: 03. 11. 2022