Smíšená obecná škola, Bystrc

od - do

1884 - 1948


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český, v letech 1939-45 označena 's českým jazykem vyučovacím'


uzemí

Bystrc


fond

Národní škola, Brno-Bystrc


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


vývoj školy

1835: založeno
1849: převedeno*
1872: převedeno*
1884: převedeno*
1948: převedeno*
1952: převedeno*
1953: zrušeno


historie

V letech 1884-1885 dvojtřídní.
V letech 1885-1893 trojtřídní.
V letech 1893-1913 čtyřtřídní.
V letech 1913-1948 pětitřídní.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Národní škola, Bystrc"


osoby

městská část

Čerm


Aktualizováno: 22. 08. 2022