Založení Vývojových dílen ČSAV

1. 7. 1953


ulice

charakteristika

Vývojové dílny ČSAV vznikly z Vědecké dílny Tesla Brno.
K 1. 1. 1957 z nich byl vytvořen Ústav přístrojové techniky ČSAV v Brně.


zajímavosti

Pracoviště se zabývalo vývojem speciálních přístrojů a měřičů.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Vývoj a některé výsledky Ústavu přístrojové techniky ČSAV"


události

1. 1. 1957
Zřízení Ústavu přístrojové techniky ČSAV


osoby

Ladislav Zobač
pracovník ústavu


městská část

Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018