Ustavení pracovní skupiny ČSAV pro Moravu a Slezsko

24. 1. 1969


charakteristika

Pracovní skupina, tvořená představiteli moravských akademických pracovišť, se zabývala mj. dislokačními problémy, vypracovala návrh na další rozvoj vědeckovýzkumné základny ČSAV v oblasti moravskoslezské.
Její činnost byla, v souvislosti s nastupující normalizací, ukončena 17. 9. 1970.


zajímavosti

Na zasedáních se mj. projednávala otázka dislokace brněnských akademických pracovišť, jednalo se o vybudování Domu vědy a techniky ČSAV v Brně. Proponované víceúčelové zařízení by sloužilo jako sympoziální středisko, ubytovací středisko zahraničních vědeckých pracovníků a stážistů, jako bibliografické a edičně vydavatelské, eventuálně i překladatelské středisko


Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018