Slavnostní otevření nové budovy Ústavu vlastností kovů ČSAV

25. 11. 1964


ulice

číslo orientační

22


charakteristika

Ústav, založený v roce 1955 jako Laboratoř pro studium vlastností kovů a změněný v roce 1963 na Ústav vlastností kovů ČSAV, se dočkal nové budovy, která byla slavnostně otevřena za přítomnosti představitelů ČSAV i města Brna.
Budovu postavily Pozemní stavby Brno podle projektu, vypracovaného ve Stavoprojektu Brno Ing. arch. J. Sirotkem.


účastníci

Přemysl Ryš, ředitel


zajímavosti

Ústav byl v roce 1969 přejmenován na Ústav fyzikální metalurgie. Od roku 1994 nese název Ústav fyziky materiálů, v roce 2007 byl změněn statut ústavu na veřejnou výzkumnou instituci.městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018