Otevření Rakouské kontaktní kanceláře pro vědu a výzkum - ASO Brno

7. 4. 2005číslo orientační

9


charakteristika

Kancelář byla zřízena jako poradenské a servisní centrum pro bilaterární vědeckou spolupráci mezi Rakouskem a Českou republikou. Koordinátorem její činnosti je Centrum pro sociální inovaci ve Vídni ve spolupráci s FF MU.


účastníci

Irena Čornejová, vedoucí kanceláře,
Walter Persché, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze,
Anneliese Stoklaska, Spolkové ministerstvo pro vzdělání, vědu a kulturu,
Jan Pavlík, děkan FF MU,
Mikuláš Bek, prorektor Masarykovy univerzity,
další hosté


poznámka

Slavnostní zahájení činnosti se konalo na rektorátu Masarykovy univerzity, kancelář má sídlo v Údolní ulici.


prameny, literatura

osoby

Mikuláš Bek
prorektor Masarykovy univerzity


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018