Ustavení brněnské pobočky Filozofické jednoty v Brně

6. 2. 1922


ulice

místo

zasedací síň Zemského muzea


charakteristika

V zasedací síni Zemského muzea v Brně se konala 6. 2. 1922 ustavující schůze brněnské pobočky Filozofické jednoty.
Činnost pobočky, soustřeďující se především na pořádání přednáškových a debatních večerů s filozofickou tématikou, byla přervána za druhé světové války. Poválečná obnova probíhala jen velmi pomalu, neboť řada jejích členů (mj. Josef Tvrdý, Ferdinand Kratina, Bruno Zwicker) za války zahynula.
Teprve v únoru 1948 se ustavila samostatná Filozofická jednota v Brně, ta však již v roce 1951 v souvislosti se vznikem ČSAV ukončila svoji činnost. Obnovena byla opět jako odbočka Jednoty filozofické v Praze v roce 1959, na počátku 70. let byla zrušena.
Znovu obnovila svoji činnost (zejména přednášky pro zájemce o filozofii z řad profesionálů, studentů i amatérů) až 27. 2. 1990.


účastníci

prameny, literatura


městská část

Kal


Aktualizováno: 14. 04. 2019