Sokolský slet v Brně

11. 6. 2000


charakteristika

Dne 11. června 2000 se v Brně uskutečnil župní sokolský slet za účasti cvičenců obou brněnských sokolských žup - dr. Jindřicha Vaníčka a Jana Máchala.
Jedním z cílů této akce bylo seznámit brněnskou veřejnost s činností sokolských sportovních oddílů a se skladbami nacvičovanými pro XIII. všesokolský slet v Praze (1. a 2. 7. 2000).


účastníci

Ing. Miloslav Pleska, starosta české obce sokolské ČOS,
Jarina Žitná, náčelnice ČOS,
Věra Růžičková, místopředsedkyně odboru sportu ČOS,
Ing. Jarmila Horová, CSc., náměstkyně primátora města Brna,
dr. Miloš Šifalda, vedoucí Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB,
starostové pěti brněnských městských částí,
zástupci Orla České republiky, Brněnské rady Junáka, Klubu českých turistů a Českého červeného kříže,
cvičenci a široká veřejnost


zajímavosti

Nácvik hromadných vystoupení začal v září 1999 a vyžadoval průměrně 8 až 9 měsíců, tj. asi 60 hodin cvičení.


poznámka

Na ploše stadionu Sokola Brno I se vystřídalo 95 členů sportovních oddílů, poté následovala hromadná vystoupení. Na stadionu vystoupilo celkem 2841 sportovců a cvičenců ve věku od 3 do 85 let.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Haló Brno (červenec 2000)"


osoby

Jan Máchal
organizátor sokolského hnutí Jindřich Vaníček
organizátor sokolského hnutí


Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018