Výlov rybníku

15. 3. 1548


místo

Suchohrdly


charakteristika

Hans Kharner oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že vylovili rybník a že jim zůstalo neprodáno 12 kop většinou menších ryb, které stojí v haltéři (sádka na ryby). Protože nemohou na ně očekávat kupce - neboť kupci, jak Hans viděl, jsou zde vzácní, prodali sušárnám 20 kop větších ryb (kopu po 3 zlatých).
Pisatel žádá, aby mu bylo sděleno, co má udělat se zbylými neprodanými kopami ryb. Dále sděluje, že všech ryb, velkých i malých, které našli v rybníku, bylo 65 a půl kopy.


účastníci

Hans Kharner,
purkmistr a rada města Brna


poznámka

Ves Suchohrdly v kraji znojemském byla do roku 1556 majetkem města.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018