Nekalá konkurence?

5. 3. 1548


charakteristika

Brněnští mistři řemesla sladovnického si stěžují představitelům města Brna na nově zřízené šenkovny piva, kde se šenkuje cizí pivo, tedy na provozovny, které byly nezákonně zřízeny.
Řemeslníci si stěžují jmenovitě na "třímázové" pivo v pivovaře purkmistra a rady(!) a na nově zřízený šenk "u Cejlu" u Urbana Schleglmana.


účastníci

brněnští mistři řemesla sladovnického,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Je paradoxem, že purkmistr a rada města Brna sama vyzvala představitele sladovnického cechu, aby upozorňovala na nově zřízené šenky, které narušovaly výkon jejich řemesla.


poznámka

Ulice Cejl se nacházela na brněnském předměstí a byla majetkem kapitulního kostela sv. Petra a Pavla.
Moravský máz = 0,756 l.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018