Internetová encyklopedie dějin Brna

Městské dluhy

Městské dluhy


 • 5. 5. 1549 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města stvrzují i jménem celé brněnské obce, že jim bratislavský měšťan Blažej Behem (Pehem) na dobu šesti let zapůjčil finanční částku ve výši 1000 zlatých uherských ("v čistém zlatě ve zlatém ražení") a 250 zlatých rýnských pro užitek a potřebu města Brna. Pravidelně se má věřiteli odvádět roční úrok.


 • účastníci

  purkmistr, rada a celá obec města Brna,
  Blažej Behem (psán i Pehem), bratislavský měšťan

 • zajímavosti

  zapůjčená finanční suma měla být splacena věřiteli ve městě Vídni


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018