Městské dluhy

5. 5. 1549


místo

Brno


charakteristika

Purkmistr a rada města stvrzují i jménem celé brněnské obce, že jim bratislavský měšťan Blažej Behem (Pehem) na dobu šesti let zapůjčil finanční částku ve výši 1000 zlatých uherských ("v čistém zlatě ve zlatém ražení") a 250 zlatých rýnských pro užitek a potřebu města Brna. Pravidelně se má věřiteli odvádět roční úrok.


účastníci

purkmistr, rada a celá obec města Brna,
Blažej Behem (psán i Pehem), bratislavský měšťan


zajímavosti

zapůjčená finanční suma měla být splacena věřiteli ve městě VídniJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018