Zběhlí řeholní bratři

14. 9. 1524


místo

Budín


charakteristika

Na příkaz krále Ludvíka Jagellonského představitelé města měli zakročit proti "mnichům, kteří z klášterů mnozí zběhli a ve městě bludy i jiného kacířství v lidi vsívali".
Panovník zároveň poručil purkmistrovi a radě města Brna, "aby těch zběhlých mnichů netrpěli ani přechovávati nedopouštěli, než do těch klášterův, odkud zutíkali, navrátili".


účastníci

Ludvík Jagellonský, král český a markrabě moravský,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018