Městské dluhy

3. 1. 1530


charakteristika

Purkmistr a rada města Brna stvrzují dluh ve výši 550 florenů, který mají u bankéřské rodiny Fuggerů z Augšpurku. Finanční částka bude použita na opravu střechy sv. Jakuba.


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
Raimund, Antonín a Jeroným Fuggerovi z Augšpurku


zajímavosti

Zájmy Fuggerů jsou poprvé v Brně doloženy roku 1491 a v letech 1530 a 1534 od nich město kupovalo měď na pokrytí střechy kostela sv. Jakuba.


poznámka

Fuggerové jsou doloženi v Augšpurku již k roku 1368, z tkalcovské rodiny se vypracovali mezi nejvlivnější německé bankéřské rodiny. Za Antonína Fuggera (1459–1560) zažil rod největší rozkvět.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018