Internetová encyklopedie dějin Brna

Městské dluhy

Městské dluhy


 • 3. 1. 1530 


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna stvrzují dluh ve výši 550 florenů, který mají u bankéřské rodiny Fuggerů z Augšpurku. Finanční částka bude použita na opravu střechy sv. Jakuba.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Raimund, Antonín a Jeroným Fuggerovi z Augšpurku

 • zajímavosti

  Zájmy Fuggerů jsou poprvé v Brně doloženy roku 1491 a v letech 1530 a 1534 od nich město kupovalo měď na pokrytí střechy kostela sv. Jakuba.

 • poznámka

  Fuggerové jsou doloženi v Augšpurku již k roku 1368, z tkalcovské rodiny se vypracovali mezi nejvlivnější německé bankéřské rodiny. Za Antonína Fuggera (1459–1560) zažil rod největší rozkvět.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018