Úřední exhumace obětí poprav v Medlánkách

23. 11. 1945


charakteristika

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


zajímavosti

Po obětech se dlouho marně pátralo, poznatky byly získány teprve při vyšetřování zatčených příslušníků gestapa.


poznámka

Úřední exhumaci a identifikační řízení prováděla zvláštní komise.
Vykopání hrobu se účastnili gestapáci, z nichž někteří byli přímo u tehdejší popravy. Vlastnoručně museli vykopat hlínu a vynést mrtvoly před komisi, která konstatovala spoutání na rukou dozadu a střelné rány (identifikace byla možná podle zbytků oděvů, které měli popravení na sobě).
Exhumace z hrobu o velikosti 2,5 x 3,5 x 1,3 metru byla nafilmována a obrazová dokumentace se stala součástí dobového filmového týdeníku. O exhumaci informoval brněnský denní tisk, většinou s datem 24. 11. 1945.
Všichni exhumovaní muži byli zapsáni do matriky zemřelých farního úřadu v Brně-Řečkovicích, kam spadaly i Medlánky. Zapisující kněz jako příčinu úmrtí uvedl: „střelná rána do týlní lebky, vražda, popraven Němci“.
Vyplnil i kolonku, kde se v zápisech vždy uvádělo jméno toho, kdo zemřelé zaopatřil: „neznámý kněz“. Zřejmě si nedovedl představit, že by před smrtí ani v takovém případě se nedostalo člověku zaopatření.... (-Menš).události

30. 11. 1945
Společný pohřeb obětí z Medlánek 21. 4. 1945
Zasedání stanného soudu a poprava v Medlánkách 20. 4. 1945
Incident na nádraží v Brně


osoby

Rudolf Brablenec
jeden z exhumovaných Adolf Drbal
jeden z exhumovaných Viktor Grossmann
jeden z exhumovaných František Huňař
jeden z exhumovaných Ladislav Mann
jeden z exhumovaných
další osoby (3)...


objekty

popravení v Medlánkách
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/01


Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018