Internetová encyklopedie dějin Brna

Přenesení sochy Panny Marie v trní do kostela v Brně-Tuřanech

Přenesení sochy Panny Marie v trní do kostela v Brně-Tuřanech


 • 1. 3. 1806 


 • místo

  Kostel Zvěstování Panny Marie


 • charakteristika

  Zdejší mariánská tradice je postavena na následující legendě o nalezení sošky Matky Boží:
  Roku 1050 se vracel rolník Horák z polních prací lesem, kde dnes stojí Tuřany, a cestou zpozoroval neobvyklý jev - z křoví planých růží vycházela silná záře. V trní objevil sošku Panny Marie s Ježíškem, kterou přinesli na Moravu sv. Konstantin a Metoděj. Soška byla neporušená, tak jak ji ukryli lidé prchající z Velehradu k Brnu při vpádu Maďarů. Rolník si sošku odnesl domů do Chrlic, vzdálených asi 2 km. Ještě večer ji ukazoval sousedům. Soška se ale přes noc vrátila zpátky na místo, kde ji našel. Když se soška přemístila na původní místo i další noc, pochopili lidé, že na něm má zůstat a postavili pro ni kapličku, která se stala poutním místem.
  Časem byl o modlitby v kapličce velký zájem, tak byl postaven větší kostelík, který byl později přestavován a rozšiřován, což se projevilo na jeho statice. Proto byl v letech 1804–1806 postaven vedle kostel nový a do něj přenesena i milostná soška Matky Boží v trní.
  Památku tohoto přenesení, jak ji ve své knize Poutní místa z roku 1887 zaznamenal Karel Eichler, slavili Tuřanští každoročně 1. března.


 • poznámka

  Místo původního nálezu dnes připomíná kaplička vedle kostela, která stojí na místě presbytáře starého kostela. Právě tam podle legendy rolník sošku našel.
  V průběhu staletí se změnil i vzhled samotné sošky Panny Marie s Ježíškem. V baroku ji věřící skoro celou pokryli stříbrným plechem. Obklopena stříbrným trním dnes shlíží z hlavního oltáře tuřanského kostela.
  Tuřany patří mezi nejstarší poutní místa na Moravě.


 • prameny, literatura


 • události

  27. 9. 2009
  Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně 15. 10. 2008
  Výstava „Matka Boží Tuřanská“


 • osoby

  Karel Eichler
  zaznamenal v knize Poutní místa z roku 1887 památku přenesení sochy P. Marie


 • stavby

  Kostel Zvěstování Panny Marie
  Tuřanské náměstí


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 11. 07. 2018