Internetová encyklopedie dějin Brna

Koncert Franze Lista v Brně

Koncert Franze Lista v Brně


 • 24. 3. 1846 


 • místo

  Divadlo Reduta


 • charakteristika

  Klavírní virtuos Franz (Ferenz) List koncertoval před početným obecenstvem v sále Reduty na akademii ve prospěch kláštera alžbětinek na Starém Brně.


 • účastníci

  slečna Louise Michalesi, pěvkyně,
  madame Flies-Ehnes, pěvkyně

 • zajímavosti

  Obě dámy zřejmě zpívaly bez nároku na honorář. Také brněnský tiskař Franz Gastl vytiskl všechny materiály bezplatně.

 • poznámka

  Výtěžek akademie (561 zlatých) byl předán klášteru.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Franz de Paula Christian Gastl
  tiskař, který bezplatně vytiskl materiály k této akci


 • stavby

  Divadlo Reduta
  Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 11. 07. 2018