Koncert Franze Lista v Brně

24. 3. 1846charakteristika

Klavírní virtuos Franz (Ferenz) List koncertoval před početným obecenstvem v sále Reduty na akademii ve prospěch kláštera alžbětinek na Starém Brně.


účastníci

slečna Louise Michalesi, pěvkyně,
madame Flies-Ehnes, pěvkyně


zajímavosti

Obě dámy zřejmě zpívaly bez nároku na honorář. Také brněnský tiskař Franz Gastl vytiskl všechny materiály bezplatně.


poznámka

Výtěžek akademie (561 zlatých) byl předán klášteru.


prameny, literatura

osoby

Franz de Paula Christian Gastl
tiskař, který bezplatně vytiskl materiály k této akci


stavby

Divadlo Reduta
Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313


městská část

Menš


Aktualizováno: 11. 07. 2018