Odhalení mramorové busty císaře Františka I.

15. 5. 1833


ulice

číslo orientační

8


charakteristika

Při výročním shromáždění Moravské hospodářské společnosti (Mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde) byla slavnostně odhalena busta císaře v životní velikosti ve velkém sále Františkova muzea.


účastníci

Karel hrabě von Inzaghi, moravsko-slezský guvernér,
hrabě Žerotín, ředitel společnosti a další osobnosti


zajímavosti

Busta je z bílého tyrolského mramoru v antickém stylu s oslavnou korunou, podstavec rovněž z bílého mramoru s bohatě zdobenými ornamenty v řeckém slohu. Návrh je od kancléře společnosti stavebního ředitele Braumüllera. Umělecké provedení je dílem Johanna Schallera, profesora Akademie der bildenden Künste ve Vídni.


poznámka

V následujících dnech mohla přicházet do sálu od rána do večera veřejnost, aby si bustu prohlédla.


prameny, literatura

objekty

císař František I.
busta: Zelný trh 8/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 11. 07. 2018