Založení Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny

15. 3. 1886


ulice

Sirotčí
(dnes Grohova ulice)


číslo orientační

14/16


charakteristika

Kongregaci založil brněnský biskup, pozdější kardinál František Salomon (Saleský) Bauer. První generální představenou této kongregace, kterou můžeme najít jen na území brněnské diecéze, byla Bernardina Hošková (1849–1922).
Původním povoláním sester bylo ošetřování raněných ve vojenských lazaretech a přímo na bojištích 1. světové války v Polsku, Rusku a Itálii. Sestry přišly za 2. světové války o klášter, který zničila zbloudilá bomba, ale těžká léta přišla teprve s nástupem komunismu. Všechny řeholnice skončily v internaci a 21 z nich po nespravedlivém rozsudku za mřížemi komunistických lágrů.
Dnes pečují sestry o seniory ve dvou vlastních domovech pokojného stáří, působí v nemocnicích, učí náboženství ve školách a pětice sester vede již tradičně domácnost brněnského biskupa. Ve svém (po listopadu 1989 navráceném) sídle na Grohově (dříve Sirotčí) ulici zřídila kongregace internát a také otevřela Církevní střední zdravotnickou školu, pokračovatelku ošetřovatelské školy založené v roce 1935.


poznámka

S počtem 97 sester patří tato kongregace k největším v ČR. Brněnským františkánkám k jejich 120. jubileu v roce 2006 udělil zvláštní požehnání také Svatý otec Benedikt XVI. Dekret přivezl z Říma Mons. Josef Laštovica.


prameny, literatura

události

1. 2. 1992
Znovuotevření kostela sv. Rodiny 31. 12. 1958
Násilné uzavření kostela sv. Rodiny 11. 5. 1902
Vysvěcení kostela Svaté Rodiny


osoby

František Saleský Bauer
biskup brněnský Bernardina Alžběta Hošková
zakladatelka a první generální představená Salesie Navrátilová


městská část

Ma


Aktualizováno: 01. 12. 2020