Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

17. 10. 1947


ulice

místo

areál botanické zahrady na PřF MU


charakteristika

Za účasti představitelů akademické obce a rodinných příslušníků byla slavnostně odhalena pamětní deska osmi pedagogům brněnské přírodovědecké fakulty: V. Rosickému, F. Koláčkovi, A. Šimkovi, J. Sahánkovi, F. Říkovskému, B. Hrudičkovi, V. Kristovi, B. Pospíšilovi - umučeným během druhé světové války v koncentračních táborech.


účastníci

Ladislav Seifert, rektor MU,
Josef Zahradníček, děkan PřF MU,
Josef Podpěra, ředitel Botanické zahrady


zajímavosti

Návrh pomníku vytvořil architekt Vilém Hank. Bludný kámen upravený na pamětní desku a pocházející ze Šluknova dodala kamenická firma ing. V. a J. Laušman. Úpravu terénu a zednické práce provedla firma stavitele F. Pelánka.


poznámka

Jednání o vybudování pomníku začala brzy po skončení války, kdy byla ustavena speciální komise, jíž předsedal Vladimír Úlehla, dalšími členy byli Bohuslav Hostinský, Otakar Borůvka, Vojtěch Suk a František Toul.osoby

Vilém Hank
autor návrhu pomníku Bohuslav Hrudička
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně František Koláček
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně Vladimír Krist
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně Josef Podpěra
ředitel Botanické zahrady
další osoby (6)...


objekty

oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 30. 06. 2018