Zahájení výstavy „Východní křesťanství"

25. 9. 2003 (25.9.2003–31.1.2004)


ulice

číslo orientační

1charakteristika

Zcela ojedinělá výstava s názvem „Východní křesťanství" byla zahájena v prostorách Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea v Brně za účasti mnoha vzácných hostů (výstava probíhala v Paláci šlechtičen).
Nad touto rozsáhlou výstavou konanou u příležitosti 550. výročí pádu Konstantinopole, převzali záštitu metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Nikolaj, místopředseda vlády Cyril Svoboda a ministr kultury Pavel Dostál.


zajímavosti

Doprovod k vernisáži vytvořil jímavý zpěv, přednesený rumunskými bohoslovci a pravoslavným smíšeným sborem při chrámu sv. Václava v Brně pod vedením sbormistryně paní Ardaševové.


poznámka

Unikátní výstava představila historii východního křesťanství a jeho duchovní projev. Kromě šperků z období Velké Moravy mohli návštěvníci obdivovat vzácné ikony ze Soluně, srbský evangeliář ze 13. století, velmi ceněné vladimirské ikony Boží Matky, Bibli v amharštině, kterou daroval etiopský císař Haile Selassie Karlově universitě, a mnoho dalších exponátů.
V horním patře výstavy mohli návštěvníci vstoupit do kopie interiéru východoslovenského dřevěného kostela s kompletním ikonostasem.
V souvislosti s výstavou probíhal doprovodný cyklus přednášek na pravoslavná témata.

Jednalo se o zatím nejdražší výstavní projekt Moravského zemského muzea za 1,2 milionu korun, navíc v rozsahu, v jakém dosud v České republice nebyl prezentován.


prameny, literatura

stavby

Palác šlechtičen
Kobližná 1/116


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018