Slavnostní otevření pavilonu profesora A. Klobouka

22. 6. 1999číslo orientační

1/3charakteristika

Pavilon tzv. klinik velkých zvířat (klinika chorob přežvýkavců a klinika chorob koní) je spojen se jménem prof. MVDr. Antonína Klobouka.


účastníci

prof. RNDr. Stanislav Zima, DrsC., rektor VFU v Brně,
Ing. Jaroslav Černý kvestor VFU v Brně,
prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., děkan FVL,
doc. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., děkan FVHE,
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., děkan FAF,
další významné osobnosti


osoby

Antonín Klobouk
Václav Suchý
rektor univerzity v letech 2000–2006 Vladimír Večerek
rektor univerzity od roku 2006městská část

související odkazy

Peter


Aktualizováno: 27. 06. 2018