Slavnostní otevření komplexu budov v areálu VUT Pod Palackého vrchem

3. 4. 1998


ulice

číslo orientační

118


místo

bývalá Meopta


účastníci

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., rektor VUT v Brně,
doc. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně,
prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc., děkan Fakulty chemické VUT v Brně


prameny, literatura

osoby

Jan Maxmilián Honzík
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně Petr Vavřín
rektor VUT v Brně


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018