Mezinárodní konference „Revoluce v českých zemích - Od husitské revoluce k revoluci sametové“

12. 6. 1995 (12.–14.6.1995)číslo orientační

9


místo

rektorát Masarykovy univerzity


charakteristika

Tématické okruhy referátů:
1. Česká reformace a husitská revoluce v 15. století
2. České stavovské povstání 1618–1620 a sesazení habsburského krále z trůnu: hranice náboženské tolerance
3. 1848 - nevítaná revoluce?
4. Národní a demokratická revoluce roku 1918: mýtus a skutečnost?
5. 1938/39: od Mnichova k protektorátu Čechy a Morava
6. Národní a demokratická revoluce 1945 - komunistický převrat 1948
7. 1968: komunismus s lidskou tváří?
8. 1989: sametová revoluce?


poznámka

pořadatelé:
- rektorát Masarykovy univerzity Brno
- Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu
- Rakouská komise UNESCO
- Historický ústav FF MU Brno
- Historický ústav AV ČR
- Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
- Historickovědní ústav Maďarské akademie věd
- Evropský ústav Budapešť


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018