Kolokvium „Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě"

2. 4. 1996


ulice

číslo orientační

1


místo

zasedací síň Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


charakteristika

Kolokvium se konalo při příležitosti 60 let od příchodu profesora Josefa Macůrka na Masarykovu univerzitu, který zde založil Seminář dějin střední a východní Evropy.

Kolokvium uspořádaly:
Seminář dějin střední a východní Evropy FF MU v Brně, Historický ústav FF MU v Brně, Společnost pro výzkum střední a východní Evropy, Matice moravská.


poznámka

Program kolokvia:
- prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.: Osobnost Josefa Macůrka
- doc. PhDr. Václav Veber, CSc.: Jaroslav Bidlo a Josef Macůrek
- PhDr. Vladislav Šťastný, CSc.: Polonistická problematika v díle Josefa Macůrka
- doc. PhDr. Marta Romportlová, CSc.: Dějiny Uher a Maďarska v pohledu Josefa Macůrka
- PhDr. Blanka Pitronová, CSc.: Josef Macůrek a Slezsko
- PhDr. Ĺudovít Haraksim, CSc.: Josef Macůrek a Slovensko
- doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc.: Macůrkův koncept dějin Ukrajiny
- PhDr. Pavel Boček, CSc.: Dějiny Ruska v pohledu Josefa Macůrka
- PhDr. Radomír Vlček, CSc.: Macůrkova historiografická reflexe východní Evropy
- prof. PhDr. Josef Válka, CSc.: Macůrkovo pojetí dějin Moravy.


prameny, literatura

osoby

Josef Macůrek
významný český historik


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018