Výstava "Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550"

14. 10. 1999 (14.10.1999–15.3.2000)


ulice

katastr

Brno-město


místo

Moravská galerie


charakteristika

Výstava a její katalog uzavřely významný výzkumný projekt, jehož příprava a řešení byly dílem stodvacetičlenného autorského kolektivu.
Postup, při němž spojily své síly tři významné instituce: Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum a Slezské zemské muzeum v Opavě, neměl dosud v prostředí českých zemí na poli uměleckohistorického bádání obdoby a také velkorysá koncepce tří paralelních výstav se vymyká výstavním zvyklostem.


poznámka

Současně probíhala výstava pod stejným názvem v Muzeu umění Olomouc (26. 10. 1999 – 28. 2. 2000) a ve Slezském zemském muzeu v Opavě (12. 10. 1999 – 28. 2. 2000).


prameny, literatura

městská část

Ma


Aktualizováno: 08. 01. 2020