Udělení čestné vědecké hodnosti Doctor Honoris Causa Jiřímu Suchému, dramatikovi, básníku a herci

23. 5. 2002číslo orientační

8


místo

charakteristika

Na slavnostním zasedání Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně udělili rektor JAMU prof. Alois Hajda a děkan Divadelní fakulty JAMU prof. PhDr. Václav Cejpek čestnou vědeckou hodnost Doctor Honoris Causa Jiřímu Suchému, dramatikovi, básníku a herci.


prameny, literatura

stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018