Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Vídeň - Břeclav - Brno

7. 7. 1839


místo

brněnské nádraží (Hlavní)


nej...

Brno
zahájení železničního provozu na první železniční trati vedoucí z Vídně do Brna, při čemž došlo i k prvnímu železničnímu neštěstí ve střední Evropě


charakteristika

Příjezdem slavnostních vlaků dne 7. 7. 1839 byla zahájena pravidelná osobní doprava Vídeň – Břeclav - Brno po železnici.


účastníci

baron Salomon Rothschild


zajímavosti

Do Brna přijely čtyři zvláštní vlaky vedené lokomotivami se jmény "Bruna", "Herkules", "Gigant" a "Bucefalus". Do Brna přijelo v 38 vozech celkem 1125 cestujících.
Při zpáteční cestě došlo na nádraží ve Vranovicích k najetí třetího vlaku s lokomotivou "Gigant" vedené strojvůdcem Johnem Williamem do předchozího vlaku, který ve Vranovicích mimořádně zastavil, aby nabral vodu do parního kotle. Několik cestujících (8) bylo zraněno těžce, věší počet jen lehce.
Z bezpečnostních důvodů pak jezdily vlaky do roku 1844 pouze ve dne.


poznámka

Jízda z Vídně do Brna trvala 4 hodiny a 15 minut, Brno bylo jednou ze stanic první rakouské dráhy Vídeň – Bochnia, která vedla Moravou a počítalo se tak i s odbočkou na Brno.
Stavba byla zahájena na jaře roku 1837. První vlak z Vídně do Břeclavi přijel 6. 6. 1839.
Přeprava poštovních zásilek byla zahájena 2. 10. 1843.
události

15. 10. 1976
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Horní Heršpice - Brno jih - Modřice 15. 12. 1970
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Židenicemi a Horními Heršpicemi (nákladní průtah) 19. 5. 1967
Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Modřic 2. 3. 1840
Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati z Břeclavi do Brna 15. 12. 1838
Propagační jízdy vlaků z Brna do Rajhradu a zpět
další události (1)...


stavby

Hlavní nádraží
Nádražní 1/418


městská část

Do, tsch


Aktualizováno: 21. 02. 2019