Slavnostní promoce Josefa Suka a Maxe Švabinského

9. 12. 1933


ulice

číslo orientační

70


katastr

Veveří


místo

charakteristika

Na návrh profesorského sboru FF udělila Masarykova univerzita čestný doktorát Josefu Sukovi, rektorovi Státní hudební konzervatoře a mistrovské školy v Praze, za zásluhy o českou hudbu, a Maxi Švabinskému, rektorovi Akademie výtvarných umění v Praze, za zásluhy o české výtvarné umění.


účastníci

Josef Suk,
Max Švabinský, rektor Akademie výtvarných umění v Praze,
Jan Zavřel, rektor Masarykovy univerzity,
Karel Svoboda, děkan Filozofické fakulty,
Bohumil Navrátil, promotor


zajímavosti

Slavnost byla nejen výrazem ocenění díla předních představitelů kulturního života při příležitosti jejich šedesátých narozenin, ale i projevem protestu proti zamýšlenému zrušení Filozofické a Přírodovědecké fakulty MU.
Brněnská univerzita, ohrožená ve své existenci zamýšlenými úspornými opatřeními vlády, tímto slavnostním aktem poukázala na své postavení ve vědeckém a kulturním životě země.


poznámka

Josef Suk ve své děkovné řeči uvedl: "Dostalo se mi nejvyššího vyznamenání a nejvyšší hodnosti, jaké se může dostati umělci. Vděčně a s oddaností děkuji vám, vážení pánové, že jste uznali mé dílo za hodno takové pocty... V poctě této vidím znovu zas poctu pro české hudební umění, které činilo náš národ známým v cizině i v době, kdy se velmi málo o nás vědělo."osoby

Bohumil Navrátil
rektor Masarykovy univerzity Josef Suk
jeden z oceněných čestným doktorátem Max Švabinský
jeden z oceněných čestným doktorátem Jan Zavřel
rektor Masarykovy univerzityměstská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 13. 01. 2020