Přestěhování sídla řídící úřadovny gestapa do budovy uzavřené Právnické fakulty MU

17. 12. 1940


ulice

číslo orientační

70charakteristika

Budova, vystavěná v letech 1928–1932 pro potřeby Právnické fakulty Masarykovy univerzity, byla od 17. prosince 1940 až do 25. dubna 1945 sídlem řídící úřadovny gestapa pro Moravu, jedním z nejobávanějších míst v Brně.

V honosné budově byly provedeny četné stavební úpravy, které změnily její podobu.
V průčelí budovy, z níž byl odstraněn nápis Masarykova univerzita a československý státní znak, byla prolomena okna třetího patra, nad vchod byla zavěšena velká říšská orlice a na střeše byl nápis Deutschland siegt an allen Fronten für Europa. Velké posluchárny byly rozděleny na dvě podlaží a adaptovány na dílny, v nichž pracovali vězni z nedalekého koncentračního tábora Pod kaštany. V přízemí byla místo původní šatny věznice s řadou kobek.
Z reprezentativního auditoria maxima, v němž se od otevření budovy konaly všechny univerzitní slavnosti, byl odstraněn Procházkův monumentální obraz Prométheus přinášející lidstvu oheň, Kyselovy vitráže i Machova bronzová socha T. G. Masaryka. V suterénu severního křídla byla zřízena gestapácká kantýna s tzv. barem gestapa.


zajímavosti

V upomínku na utrpení, jemuž byli vystaveni všichni ti, kteří zde byli vyslýcháni, mučeni a následně deportováni do koncentračních táborů, byla ve vestibulu budovy odhalena 5. 5. 1994 pamětní deska.


poznámka

Řídící úřadovna gestapa sídlila nejprve v budově policejního ředitelství na dnešní Orlí ulici č. 30, potom v budově Zemské školní rady na Mozartově ulici č. 3.
události

5. 5. 1994
Odhalení pamětních desek obětem nacismu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 21. 12. 1943
Otevření tzv. baru gestapa 15. 3. 1939
Příjezd gestapa do Brna 9. 6. 1928
Slavnostní položení základního kamene k budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


stavby

Policejní ředitelství
Orlí 30/655
původní sídlo řídící úřadovny gestapa
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70/158
sídlo řídící úřadovny gestapa (od 17. 12. 1940)


objekty

sídlo gestapa
pamětní deska: Veveří 70/01


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2019