Zřízení Archeologického ústavu ČSAV

1. 1. 1953


charakteristika

Předchůdcem ústavu byl Státní archeologický ústav, který zahájil činnost 12. 11. 1919, jeho brněnská pobočka byla zřízena v červenci 1942.
Po vzniku ČSAV se stala pobočkou pražského Archeologického ústavu ČSAV, teprve k 1. 7. 1970 bylo z brněnské pobočky Archeologického ústavu ČSAV zřízeno samostatné pracoviště - Archeologický ústav ČSAV v Brně.


účastníci

Josef Poulík, vedoucí brněnské pobočky


zajímavosti

Brněnská pobočka ústavu prováděla základní výzkum pravěké a raně historické společnosti, realizovala záchranu a dokumentaci ohrožených archeologických lokalit a pečovala o ochranu archeologických památek na území jihomoravského a severomoravského kraje.


poznámka

V roce 1976 bylo součástí Archeologického ústavu v Brně i pražské pracoviště, od roku 1981 existují dva samostatné ústavy: Archeologický ústav Brně a Archeologický ústav v Praze.osoby

Josef Poulík
vedoucí brněnské pobočky


Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018