Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Výzkumného centra pro enviromentální chemii a ekotoxikologii RECETOX

Založení Výzkumného centra pro enviromentální chemii a ekotoxikologii RECETOX


 • 7. 7. 1994 


 • charakteristika

  Výzkumné centrum je výzkumným pracovištěm Katedry chemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU, cílem jeho činnosti je přispět k rozvoji environmentální chemie, ekotoxikologie a analýzy rizik v podmínkách ČR.


 • účastníci

  Vladimír Novotný, 1. náměstek ministra životního prostředí,
  Ivan Holoubek, ředitel RECETOX

 • zajímavosti

  Název RECETOX (Reserch Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology) je od roku 1998 používán jako souhrnný název pro Katedru chemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU a původní centrum.
  V roce 2001 byla Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie přejmenována na Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii RECETOX.

 • poznámka

  RECETOX je v současné době koordinačním centrem evropské sítě laboratoří spolupracujících na řešení problémů v oblasti persistentních environmentálních polutantů (European Network on Persistent Environmental Pollutants) založené na základě luhačovické deklarace přijaté v dubnu 1996 na 3. Mezinárodní konferenci TOCOEN ´96 v Luhačovicích.


 • prameny, literatura


 • události

  7. 2. 1996
  Slavnostní otevření nových laboratoří RECETOX


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018