Otevření nové posluchárny (auly) brněnské Přírodovědecké fakulty UJEP

27. 9. 1982


ulice

místo

areál přírodovědecké fakulty


charakteristika

za přítomnosti akademických funkcionářů byla slavnostně otevřena nová posluchárna (aula), navazující na pavilon při ulici Veveří, který byl dán do provozu v únoru 1980


účastníci

Petr Hajn, prorektor UJEP


zajímavosti

stupňovitá posluchárna se 140 místy, používaná jak při výuce, tak při slavnostních příležitostech, sloužila do roku 2004, kdy byla na tomto místě zahájena výstavba Informačního centra PřF MU, jež bylo slavnostně otevřeno 21. 11. 2005


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Nová aula přírodovědecké fakulty"


události

20. 10. 2008
Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty MU 21. 11. 2005
Slavnostní otevření Informačního centra PřF MU


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 22. 09. 2018